Før Snowden var Echelon …

Lyt til Aflyttet fra 23-06-2019 om Echelon her. Allerede i 2012 var Echelon en gammel nyhed. I 2002 udgave Bo Elkjær og Kenan Seeberg bogen “Gåden om Echelon”. Vi burde med andre ord have været advaret mere end 10 år før Edward Snowden kom med sine afsløringer af NSA m.fl. masseovervågning i 2013.

Brug af PGP kryptering bliver også gennemgået i denne Aflyttet udsendelse.